Digitalisering och Smart Maintenance med Högskolan Kristianstad

Målgrupp

Målgruppen är underhållschefer, tekniska direktörer, produktionschefer, anläggningsägare och de som rapporterar till dem. (Det är inte bara privat verksamhet som har funktionen, även den offentliga sektorn har sådana roller.)

Innehåll

Det skrivs och diskuteras mycket kring digitalisering och Industri 4.0. Eller nyindustrialiseringen som regeringen vill kalla det. Kärt barn har många namn. Men vad är det? Vet vi ens vad vi inte vet? Det är ett stort område. Hur skall vi kunna gå från ord till handling? Och vilka handlingar är de viktigaste och de första? Eller är det en bubbla? Som vi gör bäst att vänta ut.

Den industriella tankesmedjan Sustainability Circle jobbar för att vi skall gå från ord till handling i de frågor som är viktiga för ett hållbart företagande och ett hållbart samhälle. I centrum för visionen ligger Smart Maintenance. Ett teknikutvecklande underhåll och resurseffektivt användande av våra tillgångar.

Sustainability Circle, tillsammans med Högskolan Kristianstad, arrangerar en heldag med syfte att öka kunskapen och samarbetet i regionen, och i landet, och tvärs olika sektorer. En diskussion kring vad som krävs för att uppnå en nollvision avseende haverier och förluster. Ett mål som är både möjligt och nödvändigt tack vare digitaliseringen

Det erbjuds två tillfällen, 27 mars och 10 april och du anmäler ditt kostnadsfria deltagande via länken. Ett tidseffektivt sätt att snabbt få inspiration och tips om hur du skall ta nästa steg.

Sustainability Circle är en tankesmedja grundad av några av våra största industriföretag 2010
Våra företag ställs inför allt tuffare utmaningar och måste hålla bättre för att klara detta.
Digitaliseringen skapar enorma möjligheter i förverkligandet av en hållbar utveckling. Därför satsar allt fler på smarta företag och en smart industri. Vår vision är Industriell Hållbarhet genom Smart Maintenance. Så kan vi närma oss en nollvision avseende förluster, haverier och olyckor.

Högskolan Kristianstad har som ambition att vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. Ett aktivt samarbete med det regionala näringslivet är ett av de viktigaste målen. Det genomsyrar både forskningen som skall vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden, såväl som utbildningen. Högskolan Kristianstad är enda lärosätet som erbjuder verksamhetsförlagd utbildning i alla utbildningar på grundnivå. Nära till jobb är Högskolan Kristianstads främsta visionsbild. Våra studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet.Omfattning

8 timmar