Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Innehåll

Tar du betalt för det du gör? I dag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder. Men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det “bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen som är det egentliga värdet för kunden.

Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det? Och vilka krav ställer kundens kund?

Att ge kunden insikt om det faktiska kundvärdet du levererar leder ofta till ökad lönsamhet och fler affärer.

Genom att tydliggöra, systematisera och utveckla de tjänster som din verksamhet utför i samband med produkten, kan din affärsmodell och lönsamhet förbättras.

Via Produktion2030 arrangerar Techtank denna workshop på temat tjänstefiering i samarbete med RISE IVF som har gedigen erfarenhet och forskning kring tjänstefiering i tillverkande små och medelstora företag.

Kursledare är RISE IVFs mycket uppskattade Barbro Lagerholm. Hon ger dig kunskap och verktyg för hur du kan utveckla din affärsmodell för att öka kundvärdet och göra lönsamma affärer.


AGENDA
09.45 Välkomna, kaffe
10.00 Introduktion av dagen & presentation av deltagarna
10.30
Del 1: Introduktion av tjänstefiering och tjänstelogik
12.00 Lunch
13.00
Del 2: Prova på: Tjänstelogik och lära känna kundens värdeskapande
14.00 Arbete med att identifiera egna potentiella projekt för tjänstefiering
14.30 Summering. Reflektioner? Hur går vi vidare?
15.00 Dagen avslutas


ÖVRIG INFO
Workshopen är kostnadsfri för våra medlemmar och intressentföretag. Lunch och fika ingår.

OBS! För att få ut det mesta av dagen välkomnar vi att ni är minst två deltagare per företag.

Välkommen till en lönsam workshop!

----------------------------------------

LADDA NER INBJUDAN SOM PDF: techtank.se/wp-content/uplo...

----------------------------------------

Denna workshop är en av flera workshops som Techtank, som en del av IUC Sverige, arrangerar via Produktion2030 under 2019. Håll koll på bokning.techtank.se för fler workshops!

Omfattning

6 timmar