Inspirationslunch om Dagens uppkopplade industri och dess nya it-säkerhetsrisker

Inspirationslunch om Dagens uppkopplade industri och dess nya it-säkerhetsrisker

Innehåll

Ett av fokusområdena i regeringens Nyindustrialiseringsstrategi är Industri 4.0, med målet att företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Men är detta helt riskfritt?
• Vilka risker och faror finns med den uppkopplade industrin och vad man bör ha i åtanke?
• Hur ser den förändrade hotbilden i det digitala samhället ut?
• Vilka lärdomar kan man dra av tidigare säkerhetsincidenter riktad mot svensk industri?

Dessa frågor och en mängd andra kommer Mikael Lagström från Truesec prata om.
Vi börjar med en lättare lunch, som vi bjuder på!

Ladda ner inbjudan som pdf: techtank.se/wp-content/uplo...

Omfattning

En timme och 30 minuter