Inspirationsseminarium Att utveckla nya marknader och affärer

Inspirationsseminarium Att utveckla nya marknader och affärer

Målgrupp

Seminariet vänder sig framför allt till dig som ansvarar för marknadsföring, affärsutveckling eller försäljning i ett mindre och medelstort industri- eller teknikföretag.

Innehåll

Många industri- och teknikföretag går bra. Trots det kan man behöva sänka sårbarheten eller öka lönsamheten eller tillväxttakten. Att identifiera och utveckla nya marknader och affärer kan vara en lösning.

Men vilka nya marknader och affärer bör vi utveckla? Vilka konsekvenser får en breddad marknad för vårt företag? Vilka förändringar måste vi vara beredda på och genomföra? Vad är viktigt att tänka på för att framgångsrikt arbeta mot flera marknade
r?

Den 23 maj lyssnar vi till och diskuterar med Kristoffer Persson, VD för Tre D Mekaniska i Vilshult. Under ett informellt samtal berättar han om sina och företagets erfarenheter med att arbeta mot flera olika marknader.


Tre D Mekaniska startade 2003. Idag har man ca 120 kunder fördelade i olika branscher. Företaget arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik, främst med material som stål, rostfritt stål och aluminium.

UTVECKLINGSPROGRAM OM NYA MARKNADER & AFFÄRER
Vid sammankomsten informerar Jörgen Adolfsson, Techtank, om utvecklingsprogrammet ”Att utveckla nya marknader och affärer” som startar den 26 september 2019. För mer information om detta program, se bokning.techtank.se. Det går fortfarande bra att anmäla sig och företaget!

Ladda ner inbjudan som pdf: techtank.se/wp-content/uplo...

Omfattning

2 timmar