Framtidsseminarium om FFI och fordonsindustrin

Framtidsseminarium om FFI och fordonsindustrin

Innehåll

VÄLKOMMEN TILL ETT FRAMTIDSSEMINARIUM I SIBBHULT
IUC Syd, Techtank och FKG (Fordonskomponentgruppen) bjuder in till information den 28 maj kl. 9-14 hos Sibbhultsverken. Varmt välkommen med din anmälan!

Ladda ner inbjudan och program (pdf): techtank.se/wp-content/uplo...

FFI – 420 miljoner satsas på fordonsindustrin
FKG informerar om möjligheten att söka medel inom FFIs (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) olika delprogram, och hur företag kan ta del av dessa medel.

Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år. Hittills har över 500 olika företag deltagit.

FFI öppet för företag från olika branscher
Vi välkomnar olika typer av företag till seminariet, till exempel producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultverksamheter och IT-företag.

FFI är öppet för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

Hur utvecklar vi e-mobiliteten i Skåne?
IUC Syd berättar om elfordonsprojektet CAR och andra relevanta aktiviteter för att driva utvecklingen mot framtidens elektrifierade transportsystem.

Du som deltagare får möjlighet att i en workshop diskutera dina tankar och lära dig mer när det gäller e-mobilitet och utvecklingen inom fordonsområdet.

Vill du få ny kunskap, utbyta idéer och erfarenheter samt vara med att föra utvecklingen framåt är du välkommen att delta för att få insyn i aktiviteterna som just nu pågår inom fordonsklustren i Skåne och Blekinge.

PRAKTISK INFORMATION
TID
Tisdag 28 maj 2019 kl. 09.00-14.00 (inkl. lunch och rundvandring)
Under förmiddagen får vi en presentation av Sibbhultsverken och Swedish Power Train och efter lunch gör vi en rundvandring.
PLATS Sibbhultsverken AB, Bygatan 17, Sibbhult
ANMÄLAN Anmäl dig via bokning.techtank.se senast 24 maj 2019.
Seminariet är kostnadsfritt.
Vänligen meddela i samband med anmälan om du har särskilda behov vad gäller kost eller annat.
MER INFO
Mats.Larsson@iucsyd.se, 0733 552 411
Leif.Ohlsson@fkg.se, 0705 834 333
Johan.Fredin@techtank.se, 0457 61 88 17

Omfattning

5 timmar