Webbinarium Framtiden för leverantörer i fordonsbranschen

Webbinarium Framtiden för leverantörer i fordonsbranschen

Innehåll

Utvecklingen inom fordonsindustrin rör sig i en sällan skådad takt. Effekterna av detta kan inte underskattas då industrin förser 13,8 miljoner människor i Europa med jobb, vilket motsvarar 6,1% av EU:s totala sysselsättning.

Samtidigt sker stora förändringar inom denna industri, inte minst i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Vilka megatrender påverkar fordonsindustrin framöver? Vilka möjligheter och utmaningar ställs dagens leverantörer inför?

Välkommen till ett högaktuellt webbinarium den 9 juni där Business Sweden och FKG hjälper oss att reda ut dessa frågor!

Ladda ner inbjudan som pdf här: techtank.se/wp-content/uplo...

TID Tisdag 9 juni 2020 kl. 09.30-11.30
Vi kommer att ha en bensträckare/kort paus mellan presentationerna.
PLATS Via webben
Dagen innan webbinariet får du ett mail med länk och den information du behöver för att kunna ansluta.
ANMÄLAN Anmäl dig här via bokning.techtank.se senast måndag 8 juni 2020.
SPRÅK Seminariet hålls på svenska förutom Business Swedens presentation som hålls på engelska.


PÅ PROGRAMMET

How global megatrends are transforming Europe’s automotive industry ecosystem

Erik Friberg, Market Area Director CEE & Head of Automotive practice at Business Sweden in EMEA
Vitaliy Tsvyntarnyy, Senior Project Manager & Automotive practice co-lead at Business Sweden in EMEA
This presentation will focus on the following areas:
• Impact of new megatrends on OEMs’ strategies and supply chain
• Opportunities and challenges for the supplier base in Sweden
- Change of demand in various supplier categories
- Shift of power in the supply chain
- New partnership models
- New expectations on suppliers

Fordonsbranschen i omvandling
Peter Bryntesson, Forskningsprogram & Senior rådgivare, FKG (Fordonskomponentgruppen)
Denna presentation kommer att fokusera på följande områden ur ett leverantörsperspektiv:
• Hur megatrenderna förändrar branschen
• Från fordonsproduktion till mobilitetstjänster
• Nya komponeneter – nya möjligheter för tillverkningsindustrin

Representanter från Business Sweden och FKG finns kvar online en stund efter webbinariet för de som har fler frågor eller vill diskutera vidare!


Denna workshop genomförs inom ramen för projektet Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning som medfinansieras av Tillväxtverket och Olofströms kommun.

Omfattning

2 timmar