Webbinarier: Scenario-analys & Ekonomisk simulering

Webbinarier: Scenario-analys & Ekonomisk simulering�

Innehåll

Hur gör man scenarier och hur kopplar man dem till strategiska och operativa beslut? Vilka ekonomiska konsekvenser får våra tankar om framtiden?

Trots att framtiden är oviss och snabbt föränderlig kan man ändå arbeta metodiskt. Olika scenariometoder bidrar till överblick och tydlighet. Överblick över vad som
kan hända och tydlighet i vilka konsekvenser det kan få för företaget. Därmed underlättas analys och beslut, t ex med hjälp av verktyg för ekonomisk simulering. Men sambanden mellan scenarier och ekonomiska konsekvenser för företaget – t ex för lönsamhet och likviditet – kan ibland upplevas som detaljrika och komplexa. Det gäller att bygga en ekonomisk simuleringsmodell som kan överföra de olika tänkbara scenarioutfallen till en för alla begriplig ekonomisk realitet.

Välkommen till två webbinarier som handlar om just detta:

7 maj kl 15:00 – 16:00: Scenario-analys
Hur bygger man scenarier? Hur kan man enkelt komma igång?
Stein Kleppestø – forskare och lärare vid Ekonomihögskolan i Lund och frekvent anlitad strategikonsult

14 maj kl 15:00 – 16:00: Ekonomisk simulering
Hur skapar man modeller för ekonomisk simulering? Hur kan man överföra scenarier till begriplig ekonomisk realitet?
Per Arvidson – forskare och lärare vid Ekonomihögskolan i Lund och frekvent anlitad ekonomisk rådgivare och konsult


Om anmälan
Webbinarierna bygger på varandra, men fungerar också fristående. Det går med andra ord bra att anmäla sig till enbart ett av dem eller till båda via anmälningsfunktionen på denna sida.
Obs! Vill du delta i båda behöver du anmäla dig både till den 7 maj och till den 14 maj via registrera-knapparna. Anmäl dig senast dagen före aktuellt tillfälle.

Dagen innan det aktuella webbinariet får du ett mail med den information du behöver samt länk för att kunna ansluta till mötet.


Om webbinarierna

Webbinarierna arrangeras av Techtank i samarbete med Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park.

Webbinarierna genomförs inom ramen för projektet Techtank S3 - affärsutveckling för marknadsbreddning som medfinansieras av Tillväxtverket och Olofströms kommun.


LADDA NER INBJUDAN SOM PDF: techtank.se/wp-content/uplo...

Omfattning

En timme