Webbinarium Kartläggning av industrins utvecklingsbehov

Webbinarium Kartläggning av industrins utvecklingsbehov

Målgrupp

Små och medelstora industriföretag / industrinära tjänsteföretag i Blekinge samt medlemsföretag i Techtank.

Innehåll

Techtank genomför i samarbete med samtliga kommuners näringslivskontor i Blekinge en kartläggning av små och medelstora industriföretags utvecklingsbehov. Resultaten från kartläggningen kommer att ligga till grund för många av de industristödjande aktiviteter och insatser som Techtank och andra aktörer kommer att genomföra det kommande året (t ex utbildningar, seminarier, utvecklingsprojekt, mm). Du kan hjälpa oss att säkerställa relevansen och precisionen i dessa aktiviteter och insatser genom att informera oss om ditt företags utvecklingsbehov!

Hur ser ditt företag ut om 12 månader?
När du funderar kring ditt företags utvecklingsbehov vill vi att du utgår ifrån hur du vill att ditt företag ska kunna beskrivas om ungefär 12 månader. Med andra ord, för att ditt företag ska nå denna ”målbild”, vad behöver utvecklas, ändras, stärkas?

Webbenkät
Du kan informera oss ditt företags utvecklingsbehov genom att klicka här: app.easyquest.com/q/b5D8Y
Där kan du välja att fylla i en enkät eller skriva ditt företags utvecklingsbehov i fritext. Man kan vara anonym. Vänligen ge oss dina svar senast 21 augusti!
Här kan du ladda ner enkäten som pdf för att se frågorna i förväg: techtank.se/wp-content/uplo...

Analysverktyg och stöd för att identifiera utvecklingsbehov
För att hjälpa dig och ditt företag att identifiera områden inom er verksamhet som behöver utvecklas har Techtank tagit fram ett analysverktyg och erbjuder även webbinarier den 2 juni kl 13-14 och den 9 juni kl 13-14 där vi går igenom verktyget och diskuterar hur man kan identifiera ett företags utvecklingsbehov.
Här kan du ladda ner verktyget som pdf:
techtank.se/wp-content/uplo...

Både verktyget och frågorna i enkäten kan stödja er interna diskussion (t ex i ledningsgruppen) om företagets utvecklingsbehov.

För att anmäla dig till något av webbinarierna, klicka på Registrera på denna sida vid det tillfälle du önskar delta i.
Dagen innan det aktuella webbinariet får du ett mail med länk och den information du behöver för att kunna ansluta.

Omfattning

En timme