Produktionslyftet - Att få medarbetarnas engagemang

Produktionslyftet - Att få medarbetarnas engagemang

Innehåll

Konkurrensen ökar, teknikutvecklingen går snabbare, allt blir digitalt och kraven på hållbarhet blir alltmer omfattande. Alla företag behöver utveckla sin verksamhet och förnya sig i allt snabbare takt. Men utvecklingen innebär inte bara nya krav, problem och ökad press, utan väl så mycket nya möjligheter att bygga en verksamhet ni vill ha – såväl ägare, medarbetare, kunder och omgivande samhälle.
Produktionslyftet har väglett framgångsrika förändringsprocesser i 270 företag under 13 års tid. Vi vill dela med oss av några erfarenheter bakom dessa framgångar inom tre centrala områden: företagskultur, medarbetarengagemang och ledarskap.
Vi genomför varje möte vid två tillfällen, där du kan välja det som passar dig.

Seminarium med Johanna Strömgren/Carolina Jarenius, Produktionslyftet/KTH
5 eller 6 november 2020

Häng med och lyssna på när vi pratar om den ännu inte förlösta kraftensom finns hos dina medarbetare. Kraften som du kan komma åt genom modet att utveckla dig själv och ditt ledarskap. Genom att skapa strukturer för förbättringsarbete, målnedbrytning och daglig uppföljning och inte minst genom ett genuint intresse för utveckling och coachning av dina medarbetare.

Johanna Strömgren - civ. ing och föreståndare för KTH Leancentrum samt ITM-skolans ansvariga för livslångt lärande. Johanna har lång praktisk erfarenhet av Leanarbete från sin tidigare roll som projektledare och Lean Six Sigma Black Belt på Alfa Laval. På KTH undervisar hon studenter och yrkesverksamma inom bl a Lean, kvalitetsteknik och förbättringsledning. Johanna har varit styrelseledamot i Lean Forum i många år och har föreläst om Lean på Linköpings universitet. Johanna är bl a både regionledare och företagscoach för Stockholm i det nationella programmet Produktionslyftet.

Carolina Jarenius - verksamhetsutvecklare och coach på KTH Leancentrum. Carolina har en bred erfarenhet från produktion inom tillverkande industri, ledarskap och Leanarbete, efter olika roller på Åkers Sweden, senast som logistikchef. På KTH undervisar hon såväl studenter som yrkesverksamma inom bl a Lean och förbättringsledning. Carolina är bl a företagscoach för Stockholm i de nationella programmen Produktionslyftet och Robotlyftet.