Produktionslyftet - Att leda för digital utveckling

Produktionslyftet - Att leda för digital utveckling

Innehåll

Konkurrensen ökar, teknikutvecklingen går snabbare, allt blir digitalt och
kraven på hållbarhet blir alltmer omfattande. Alla företag behöver utveckla sin
verksamhet och förnya sig i allt snabbare takt. Men utvecklingen innebär inte
bara nya krav, problem och ökad press, utan väl så mycket nya möjligheter
att bygga en verksamhet ni vill ha – såväl ägare, medarbetare, kunder och
omgivande samhälle.
Produktionslyftet har väglett framgångsrika förändringsprocesser i 270
företag under 13 års tid. Vi vill dela med oss av några erfarenheter bakom
dessa framgångar inom tre centrala områden: företagskultur, medarbetarengagemang
och ledarskap.
Vi genomför varje möte vid två tillfällen, där du kan välja det som passar dig.

Seminarium med Christian Silvasti, Produktionslyftet
9 eller 11 december 2020

Kraft att förändra handlar om att ledningen faktiskt ska våga gå före och
visa vägen för organisationen. Att ta ut riktningen och etablera en tydlig
målbild om hur vi skall ha det i vår organisation, hur vi skall utveckla vår
affär, utveckla våra medarbetare och skapa framgångsrika kunder. Det
handlar om att ta tag i alla avvikelser, alltifrån kvalitet till ledarskap och
beteendeavvikelser. Lean är en ledarskaps- och affärsfilosofi, inte en
verktygslåda. Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande
coachande ledarskap skapar man grunden för en framgångsrik
digitalisering av sitt erbjudande. Christian Silvasti från Produktionslyftet inspirerar med avstamp i ledarskap och digitalisering. Här får ni en chans att se vad som är möjligt att åstadkomma genom exempel från företag, men också vad som krävs gällande
ledarskap i förändringsprocesser. Ni kommer att få ta del av Christians erfarenheter som företagsledare och coach.