Framtidens logistik

Framtidens logistik

Innehåll

Vad händer med Sydostlänken och hur nära en fossilfri region är vi?

Nu ställer vi om mot ett klimatsmartare alternativ. Inom det fossilfria området sker en ständig utveckling och många aktörer ställer om för att möta den efterfrågan som finns för att bli mer miljövänliga och hållbara.

Under denna digitala föreläsningsdag den 1 december som arrangeras av Olofströms kommun och Olofströms Näringsliv i samarbete med Volvo har du möjlighet att ta del av vad som händer inom det fossilfria området och höra mer om vad som händer med Sydostlänken och hur den påverkar vår region.

Föreläsare från bl a Volvo, Trafikverket, Gasum och Stora Enso Nymölla kommer att ge dig en unik inblick i framtidens logistik i sydostregionen.

UR PROGRAMMET

Förmiddag kl. 10-12 – fokus Sydostlänken:

• Trafikverket ger en statusrapport och blickar framåt i projektet
• Sydostlänken: Befintliga och potentiella regionala transportvolymer
• Potential: Vilka möjligheter öppnar Sydostlänken för kommunerna i sydost?

Eftermiddag kl. 13-15 – fokus fossilfria transporter:

• BTH/NetPort presenterar Färdplan fossilfria landsvägstransporter
• Energikontor Sydost berättar om Regionalt potential för vätgas
• Volvo berättar om deras koncernövergripande arbete på området
• Gasum om vad som är på gång inom biogas
• Volvo/Ekbergs/Finnveden: Skarpt test tungtransport med LBG-fordon

Fullständigt program med tider publiceras närmare dagen.

Med anledning av covid-19 har vi valt att anordna föreläsningsdagen helt digitalt. Du anmäler dig genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Här kan du välja att delta under förmiddagen,
eftermiddagen eller hela dagen.

Välkommen till en dag med spännande föreläsningar och aktuell information om vad som är på gång inom framtidens fossilfria region!

ANMÄLAN
Datum: 1 december 2020
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Via Teams – länk skickas ut efter du anmält dig
Anmälan: Senast den 27 november via länken här: etjanster.olofstrom.se/over...

LADDA NER INBJUDAN SOM PDF: techtank.se/wp-content/uplo...

Omfattning

5 timmar