CoSkill informationsmöten

CoSkill informationsmöten

Målgrupp

Har ditt företag drabbats av Coronakrisen och konstaterat att kompetensutveckling utbildningsinsatser kan vara en väg framåt för att stärka er position?

Innehåll

CoSkill - en möjlighet att utveckla ditt företag och kompetensutveckla anställda inom digital omställning

CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen.

Varmt välkommen till ett digitalt informationsmöte där möjligheterna presenteras för dig och ditt företag!
Vi genomför dessa möten 08.30-09.30 den 26/1, 27/1, 28/1 samt 29/1 - du väljer själv den dag som passar dig bäst!

Erbjudandet kommer i två steg:
- En första workshop med en utvecklingscoach där syftet är att öka förståelsen för hur ni kan utveckla er affär genom att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning, samt utforma en plan för detta.

- Baserat på de behov som framkommer, erbjuds ditt företag sedan kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser med fokus på digital omställning. Insatserna kan innefatta en eller flertalet anställda, både på ditt och från andra företag.

CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.

På informationsträffen får du veta mer om framtida möjliga utbildningar, hur du anmäler dig och också träffa personerna bakom CoSkill som arbetar på klusterintiativen IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

Varmt välkomna för att lära mer om denna möjlighet!

Till anmälan: www.eventbrite.co.uk/e/nya-...

Omfattning

En timme