Vad har ledningsgruppen – och företaget – lärt av pandemiåret?

Vad har ledningsgruppen – och företaget – lärt av pandemiåret?�

Innehåll

På detta webbinarium den 11 februari ska vi med hjälp av Göran Alsén fokusera på vad företagsledningar kan ha lärt under pandemiåret.

För vissa verksamheter, t ex sjukvården, åldringsvården, taxirörelsen, en stor del av restaurangnäringen och upplevelseindustrin, har 2020 handlat om att hantera en allvarlig kris. Ledningsarbetet i dessa verksamheter har tvingats fokusera på de omedelbart viktiga dagsaktuella frågorna.

Många andra verksamheter har inte alls påverkats så drastiskt. Kanske har man främst märkt av effekter av restriktioner när det gäller möten och närvaro på arbetsplatsen. Men detta har i många fall varit nog så omvälvande.

Hur som helst har 2020 för de flesta företag fört med sig krav på ändrade sätt att jobba. Många säger t o m att detta år lett till en kreativitetsboost av sällan skådat slag. En del lyfter fram att det skapats en stark gemenskapskänsla som man hoppas ska hålla i sig. Man kan ha blivit bättre på att prioritera. Men kanske har man haft svårt att ta tag i de svåra frågor som inte är akuta men nog så viktiga för att säkerställa långsiktiga framgång.

På webbinaret den 11 februari ska vi fokusera på vad företagsledningar kan ha lärt under pandemiåret. Vi kommer att spänna från temat mötesformer och möteseffektivitet till organisatoriskt lärande. Emellan dessa poler kommer vi säkert även beröra frågor kring hur samspel och tillit i ledningsgruppen utvecklats under detta utmanande år.

Vad tycker du känns viktigt att lyfta under ett sådant seminarium? Ta med dig en fråga och lägg fram den på seminariet!

Välkommen!

---------------------------

Webbinariet leds av Göran Alsén, lärare vid Lunds universitet och organisationskonsult på MiL Institute och frekvent anlitad rådgivare till ledningsgrupper i stora och små svenska bolag och organisationer (www.milinstitute.se/ledarsk...).

---------------------------

Detta webbinarium arrangeras av Techtank inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0, som medfinansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms kommun.

Omfattning

En timme