Produktionslyftet - Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?

Produktionslyftet - Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?

Innehåll

Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10-15 åren? I detta seminarium via Produktionslyftet ges en inblick i hur teknik- och materialutvecklingen, med nya materialflöden, tillsammans med förmågan att göra affärer av förändringarna, ligger till grund för att driva ny hållbar och cirkulär affärslogik framåt.

Digitaliseringen skapar – ofta med AI – förutsättningar för tjänstefiering och lägger grunden för nya affärsmodeller. Samtidigt räcker inte ny teknik för att stärka konkurrenskraften. Lika viktigt är att utveckla förmågan till omställning. Det handlar om förändringskultur, nya arbetssätt och ökad samarbetsförmåga.

Välkommen att lyssna till Susanna Winzenburg och Adam Edström som tillsammans med kollegor på RISE skrivit rapporten ”Färdplan – teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft” i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova. Arbetet baseras på intervjuer och workshoppar med ledande företrädare för industrin, industriorganisationer och akademiker.

Praktisk information
När:
Den 26 mars 2021, 08:30-09:30
Var: Zoom, länk skickas till dig några dagar innan mötet
Kontaktperson: dan.carlsson@ri.se
Anmälan: Anmäl dig på Produktionslyftets hemsida: www.produktionslyftet.se/ak...

Omfattning

En timme