Produktionslyftet - Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering

Produktionslyftet - Hållbar produktion med kraft
från Lean och digitalisering

Innehåll

Hållbar produktion är avgörande för svenska tillverkande industriers framtid och konkurrenskraft. Det handlar inte bara om miljö utan minst lika mycket om människor och ekonomi, där Lean och digitalisering är kraftfulla verktyg för våra möjligheter att stärka och utveckla en mer hållbar produktion. Låt dig inspireras av Lars-Henrik Jörnving, Scania, kring hur vi kan få kraft i utvecklingen. Välkommen till ett seminarium på distans den 16 april!

Att arbetsplatserna är säkra är en självklarhet. Att skapa engagemang, delaktighet och stolthet hos alla medarbetare är avgörande för vår förmåga till kontinuerligt förbättringsarbete och därmed konkurrenskraft. Hos oss på Scania baseras detta på SPS, Scania Produktion System, vår tolkning av Lean. SPS började utvecklas i mitten av 90-talet och är nu mycket välkänt och en väletablerad bas för vår industriella utveckling. Sedan automatiseringen av våra tillverkningsprocesser påbörjades på 50-talet har vi kontinuerligt arbetet för ökad produktivitet och därmed konkurrenskraft. Digitaliseringen ger oss nu nya, kraftfulla verktyg för att fortsätta vårt automatiseringsarbete i både fysiska och administrativa processer. Det handlar om uppkopplade processer, maskiner och utrustningar som ger oss tillgång till stora datamängder, data som sedan hjälper oss att ytterligare utveckla våra processer.
Hur detta hänger ihop i en helhet får vi en inblick i vid seminariet.

Lars-Henrik Jörnving är ansvarig för Global Industriell Utveckling på Scania. Lars-Henrik har också ett flertal externa engagemang som bland annat styrelseordförande för Södertälje Science Park, styrelseledamot i Produktionslyftet och Produktion2030 som några exempel. Hans externa
engagemang handlar om att stärka förutsättningarna för svensk tillverkande industri.

Praktisk information
När:
Den 16 april 2021, 08:30-09:30
Var: Zoom, länk skickas till dig några dagar innan mötet
Kontaktperson: dan.carlsson@ri.se
Anmälan: Anmäl dig på Produktionslyftets hemsida: www.produktionslyftet.se/ak...

Omfattning

En timme