Smart Industri Arena Blekinge

Smart Industri Arena Blekinge

Innehåll

Måndagen den 14 februari 2022 kl 10.00-11.00 är det dags för nästa webbinarium i Smart Industri Arena Blekinge, denna gång på temat Digital produktverifiering i processflödet.

Förändrade kundbehov och stark konkurrens ställer hela tiden nya och högre krav på kvalitetssäkring av sina produkter – inte minst inom geometrisäkring. Men att utveckla och verifiera sina produkter är ofta förknippat med stora investeringar, skrymmande stödutrustning och produktionsbortfall. Vilka tekniska lösningar och tjänster finns? Vilka är framgångsfaktorerna för att digitalisera sin kvalitetssäkringsprocess? Hur kan beslutsprocessen för processoptimiering förenklas?

Välkommen att lyssna till och diskutera med Alf Andersson, Teknisk expert på Volvo Cars i Olofström och adjungerad professor på Chalmers. Han berättar om möjligheterna inom digitalisering – hur geometrisäkring och kvalitetssäkring kan utvecklas med stöd av digitala lösningar, hur man kan förbättra och effektivisera kvalitetssäkringsprocessen av produkters geometriska utfall vilket även innefattar processer för produktverifiering inkluderad i processflödet (mätning in-line).

Anmäl dig senast den 10 februari.

Webbinariet sänds via Teams. Länk skickas ut via e-post senast dagen innan.

Evenemanget är del av projektet CoDev tillsammans med aktörerna Almi, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park, Techtank, NetPort Science Park och Region Blekinge, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Omfattning

En timme