Hållbarhetsaspekter miljö, mångfald, jämställdhet och inkludering

Hållbarhetsaspekter miljö, mångfald, jämställdhet och inkludering

Målgrupp

För dig som vill lära dig mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi. OBS! Denna seminarieserie är endast öppen för anställda vid medlemsföretag i Techtanks industrikluster.

Innehåll

Hållbarhet är inte en börda. Det kommer ge er ett försprång idag och framgång imorgon. Att bli mer energieffektiv och minska sina utsläpp går hand i hand med välstånd för alla, det driver innovation och skapar potential för nya affärer. För att få till en kreativ miljö är mångfald, jämställdhet och inkludering nödvändigt och en bred representation av samhället i organisationen öppnar upp möjligheten att nå ut till nya målgrupper. Inkluderande företag utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

Seminariet genomförs digitalt via Zoom och länk skickas ut dagen innan seminariet.

Detta seminarium är en del av serie om sex seminarier inom Hållbar utveckling och Cirkulär ekonomi där vi får följa Helena Tinnert när hon delar med sig av vad världen behöver?! Serien ger en introduktion till hållbar utveckling, hållbart ledarskap samt hur vi kan inkludera alla aspekter av hållbarhet i vår strategi utan att lämna någon gömd eller glömd? Vi får lära oss vad cirkulär ekonomi handlar om och varför det är viktigt samt hur det korrelerar med de globala målen.

Varmt välkommen att anmäla dig till ett eller flera av vårens seminarier!
Seminarierna kommer att spelas in och tillgängliggöras i efterhand för medlemsföretag i Techtank.

Inspiratör är Helena Tinnert från Good Growth
Med en djup förankring i sina värderingar kopplar Helena Tinnert affärsnytta till hållbarhet med innovativa tankar och målet i sikte. Helena har ett starkt engagemang, mest tydligt när hon leder och utmanar i frågor om en rättvis, jämställd och hållbar värld. Helena har jobbat inom svensk industri i 25 år där hon har haft förtroende i flera olika befattningar, huvudsakligen med uppgift att leda, utveckla och förändra verksamheter efter kundens och omvärldens behov och efterfrågan med tydliga krav på tillväxt och kvalitet.


LADDA NER INFORMATIONSBLAD OM HELA SEMINARIESERIEN: storage.googleapis.com/tech...

Omfattning

En timme