Cirkulär ekonomi för nybörjare

Cirkulär ekonomi för nybörjare

Målgrupp

För dig som vill lära dig mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi. OBS! Denna seminarieserie är endast öppen för anställda vid medlemsföretag i Techtanks industrikluster.

Innehåll

Alla pratar om cirkulär ekonomi…Varför då? Hur skapar det affärsnytta? Och vad kan man göra för att komma igång? Vi tittar på tre konkreta strategier för att hålla liv i material och produkter så länge som möjligt samt hur detta kopplar till det dagliga arbetet med hållbar utveckling och de globala målen. Hur kan livscykelkostnaden bli lägre samtidigt som vi gör något bra för miljön?

Seminariet genomförs digitalt via Zoom och länk skickas ut dagen innan seminariet.

Detta seminarium är en del av serie om sex seminarier inom Hållbar utveckling och Cirkulär ekonomi där vi får följa Helena Tinnert när hon delar med sig av vad världen behöver?! Serien ger en introduktion till hållbar utveckling, hållbart ledarskap samt hur vi kan inkludera alla aspekter av hållbarhet i vår strategi utan att lämna någon gömd eller glömd? Vi får lära oss vad cirkulär ekonomi handlar om och varför det är viktigt samt hur det korrelerar med de globala målen.

Varmt välkommen att anmäla dig till ett eller flera av vårens seminarier!
Seminarierna kommer att spelas in och tillgängliggöras i efterhand för medlemsföretag i Techtank.

Inspiratör är Helena Tinnert från Good Growth
Med en djup förankring i sina värderingar kopplar Helena Tinnert affärsnytta till hållbarhet med innovativa tankar och målet i sikte. Helena har ett starkt engagemang, mest tydligt när hon leder och utmanar i frågor om en rättvis, jämställd och hållbar värld. Helena har jobbat inom svensk industri i 25 år där hon har haft förtroende i flera olika befattningar, huvudsakligen med uppgift att leda, utveckla och förändra verksamheter efter kundens och omvärldens behov och efterfrågan med tydliga krav på tillväxt och kvalitet.


LADDA NER INFORMATIONSBLAD OM HELA SEMINARIESERIEN: storage.googleapis.com/tech...

Omfattning

En timme