Vad världen behöver – ledare som väljer att höja sig över sina omständigheter och visa det ägarskap som krävs för att uppnå önskade resultat

Vad världen behöver – ledare som väljer att höja sig över sina omständigheter och visa det ägarskap som 
krävs för att uppnå önskade resultat

Målgrupp

För dig som vill lära dig mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi. OBS! Denna seminarieserie är endast öppen för anställda vid medlemsföretag i Techtanks industrikluster.

Innehåll

Hållbar utveckling handlar mycket om att ta in nya perspektiv – att ha modet att se och acceptera verkligheten. Men hur gör man för att våga äga sina problem och låta andra se våra utmaningar utan några garantier om framgång? Hur skapar vi tillit till oss själva och varandra för att kontinuerligt finna förbättringsområden och repetitivt ställa frågan; Vad mer kan vi göra?

Seminariet genomförs digitalt via Zoom och länk skickas ut dagen innan seminariet.

Detta seminarium är en del av serie om sex seminarier inom Hållbar utveckling och Cirkulär ekonomi där vi får följa Helena Tinnert när hon delar med sig av vad världen behöver?! Serien ger en introduktion till hållbar utveckling, hållbart ledarskap samt hur vi kan inkludera alla aspekter av hållbarhet i vår strategi utan att lämna någon gömd eller glömd? Vi får lära oss vad cirkulär ekonomi handlar om och varför det är viktigt samt hur det korrelerar med de globala målen.

Varmt välkommen att anmäla dig till ett eller flera av vårens seminarier!
Seminarierna kommer att spelas in och tillgängliggöras i efterhand för medlemsföretag i Techtank.

Inspiratör är Helena Tinnert från Good Growth
Med en djup förankring i sina värderingar kopplar Helena Tinnert affärsnytta till hållbarhet med innovativa tankar och målet i sikte. Helena har ett starkt engagemang, mest tydligt när hon leder och utmanar i frågor om en rättvis, jämställd och hållbar värld. Helena har jobbat inom svensk industri i 25 år där hon har haft förtroende i flera olika befattningar, huvudsakligen med uppgift att leda, utveckla och förändra verksamheter efter kundens och omvärldens behov och efterfrågan med tydliga krav på tillväxt och kvalitet.


LADDA NER INFORMATIONSBLAD OM HELA SEMINARIESERIEN: storage.googleapis.com/tech...

Omfattning

En timme