Näringslivsträff tema hållbar utveckling och cirkulär ekonomi

Näringslivsträff tema hållbar utveckling och cirkulär ekonomi

Målgrupp

Vi välkomnar företag från olika branscher och andra intresserade från hela regionen som vill veta mer om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Innehåll

Den 13 maj bjuder Techtank tillsammans med näringslivsavdelningen på Olofströms kommun in till en träff på temat Hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Välkommen att lära dig mer, diskutera och inspireras av flera intressanta verksamheter inom området!

På programmet:

Hållbar utveckling – vad världen behöver!
Helena Tinnert
, inspiratör och utbildningsledare på Good Growth, leder oss in på varför, hur och vad vi kan och måste göra för att bidra till en hållbar värld. Helena kopplar affärsnytta till hållbarhet med innovativa tankar och målet i sikte. Hon har jobbat inom svensk industri i 25 år där hon har haft förtroende i flera olika befattningar, huvudsakligen med uppgift att leda, utveckla och förändra verksamheter efter kundens och omvärldens behov och efterfrågan med tydliga krav på tillväxt och kvalitet.

Cirkulärt samarbete för en hållbar cirkulär framtid
Hållbarhets- och Kommunikationschef Susanne Naevermo-Sand tillsammans med inköpschef Magnus SvenssonCelsa Nordic Recycling i Olofström berättar om hur företaget gått från en linjär till en cirkulär affärsmodell med hållbarhetsfrågor högst upp på agenda, och hur man arbetar med full spårbarhet genom alla led.

Produkter som är 100% cirkulära – hur går det till egentligen?
Mario Markovic
, platschef på Sculptur Sweden i Karlshamn, berättar mer om företaget som erbjuder avancerad 3D-printning med innovativa material och design. Man tillverkar hållbara möbler, interiörer, strukturer och omformar framtiden med produkter som är 100% cirkulära för att vara med och bidra till en hållbar framtid.

Utöver ovan presentationer informerar
Techtank om kommande insatser för industrin i regionen.
Näringslivsavdelningen på Olofströms kommun finns även på plats och berättar kort om näringslivsarbetet i kommunen.


FÖR VEM
Vi välkomnar företag från olika branscher och andra intresserade från hela regionen som vill veta mer om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

NÄR & VAR
13 maj 2022 kl. 11.00-12.30 på Folkets Hus, Östra Storgatan 24, Olofström
Vi avslutar med en lättare lunch!

ANMÄLAN
Anmäl dig här via bokning.techtank.se senast 10 maj.


LADDA NER INBJUDAN SOM PDF: storage.googleapis.com/tech...

Omfattning

En timme och 30 minuter