AI-exjobb i samarbete Blekinge Tekniska Högskola

AI-exjobb i samarbete Blekinge Tekniska Högskola

Målgrupp

För dig som vill veta mer om artificiell intelligens (AI) och hur du skulle kunna samarbeta med Blekinge Tekniska Högskola genom examensarbete.

Innehåll

Välkommen till ett seminarium för företag som vill samarbeta med Blekinge Tekniska Högskola genom examensarbete inom artificiell intelligens (AI).

Som en del av projektet DigIT Hub AI kommer BTH under hösten 2022 och våren 2023 samverka med företag och organisationer bland annat genom examensarbeten.

Projektet riktar sig mot små- och medelstora företag med maximalt 250st anställda. Företagen kan vara verksamma inom valfria branscher då det är nyfikenheten på att applicera AI inom egna verksamheten som står i fokus på detta seminarium.

I detta seminarium kommer vi bl.a. presentera vad ett examensarbete i datavetenskap med inriktning mot AI innebär och hur samarbetet kan se ut.

Anmäl dig här: forms.office.com/pages/resp...

Omfattning

2 timmar