AI för industrin, hur gör vi? Del 1

AI för industrin, hur gör vi? Del 1

Målgrupp

Små och medelstora företag som vill förbättra sin verksamhet med hjälp av AI.

Innehåll

I projektet DigIT Hub AI arbetar vi med att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av AI. Fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet. Vi startar hösten med en digital träff och ett fysiskt seminarium för att ge dig inspiration, öka förståelsen för AI och visa vilken nytta ni kan ha av AI.

Digital träff 25 aug kl. 09.00-10.00: AI för industrin - hur gör vi?
Välkommen till ett digitalt seminarium från projektet DigIT hub AI där vi vill inspirera ert företag att tänka på hur ni kan applicera AI i företaget. Du kommer att träffa Bora Kizil, medgrundare av Ezako, som berättar hur en bakomliggande process kan se ut i ett projekt och också ger exempel. Inom projektet DigIT Hub AI har vi som mål att fler företag ska hitta användningsområden för AI. Den digitala träffen är ett första steg.

TILL ANMÄLAN: ai-for-industin-hur-gor-vi....


Vi följer upp det med ett fysiskt seminarium 22 september och kan därefter hjälpa er vidare - till mer information om denna träff: ai-for-industin-hur-gor-vi-...

Den digitala träffen och det fysiska seminariet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och arrangeras av IUC Syd, Packbridge, Sustainable Business Hub och Techtank.

Omfattning

En timme