Teknikworkshop: Cirkulär ekonomi

Teknikworkshop: Cirkulär ekonomi

Målgrupp

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer
cirkulära affärsmodeller och produkter som ger positiva effekter till den gröna omställningen. Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig
att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på
företag som arbetar med cirkulär ekonomi. Du får också ökad kunskap om hur miljö och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Ingen förkunskap krävs för denna workshop, men det bra om du har kunskap och grundläggande förståelse för er produkt och dess livscykel.

Innehåll

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar produktion? Välkommen på Teknikworkshop!

Vi alla förstår att vi bör ställa om till en mer klimatneutral produktion. En stor del av världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation, vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi syftar istället till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta hållbara och cirkulära strategier (reparation, återanvändning, återtillverkning mm.) samt att underlätta återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och samhällsnytta och därmed bidrar till den globala omställningen.

OBS! Vi önskar att ni om möjligt är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.
Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag. Sista anmälningsdag är 5 december

Anmäl dig här: comm.ri.se/b/v?event=1541&a...

Workshopledare
Hanna Lindén, forskare och Sandra Mattsson, projektledare inom cirkulär ekonomi och materialeffektivitet på RISE

Denna Teknikworkshop utgår från projektet SCARCE II. I projektet samverkar RISE IVF, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Parker Hannifin AB, Bror Tonsjö AB, Qbim, Siemens, AFRY, EQpack, Virtual Manufacturing.

Omfattning

3 timmar