Företagens utvecklingsresa i Blekinge - summeringen av projekt CoDev

Företagens utvecklingsresa i Blekinge - summeringen av projekt CoDev

Målgrupp

Ett viktigt område i Blekinges regionala utvecklingsstrategi handlar om att utveckla ett hållbart expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning. Regionens främsta resurs är människor och grunden för tillväxt är företag. Området fokuserar på att stärka människors och företags möjlighet att utvecklas och arbeta i Blekinge.

Projekt CoDev har under tre års tid erbjudit små- och medelstora företag olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt. Som till exempel utveckling genom föreläsningar, workshops, program och erfarenhetsutbyten. Lyssna in på vår digitala summering av projektet. Vi pratar om lärdomar och erfarenheter, samt lyssnar till några av de företag som fått stöd via projektet och hur de ser på sin framtida utveckling.

Innehåll

Agenda
Projekt CoDev – Presentation av projektet, Johan Nilsson, Region Blekinge
Lärdomar och erfarenheter – Johnny Gylling, GE99
Highlights från projektet
Lyssna på Ben från Lotus Eco berätta om de insatser de fått via projektet
Lyssna på Kristina Severin Rajala, Olofströms kommun berätta om de handlingsplaner som tagits fram tillsammans med företagen i köpmannaföreningen
Nästa steg – samverkansmöten och minimässor

Anmäl dig via länken: app.emarketeer.com/ext/form...

Ett samverkansprojekt
Region Blekinge är projektägare och samverkanspartners är Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank, Almi i Blekinge och Blekinge Business Incubator. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.