Teknikworkshop: Flexibel automation av plockprocesser och interntransporter

Teknikworkshop: Flexibel automation av plockprocesser och interntransporter

Målgrupp

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som leder, utvecklar och optimerar ditt företags internlogistik. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och utbyta erfarenheter med andra företag.

Innehåll

Automation har potential att förenkla och optimera materialhantering inom både orderplock och interntransporter med självgående vagnar. Men går det verkligen att automatisera alla delar? Finns det några särskilda moment i flödena där automation kan skapa både säkrare arbetsmiljöer och spara tid och pengar?

Produktion2030, RISE och IUC Sverige välkomnar er till en teknikworkshop om automatiserad materialhantering i produktionsmiljöer under ledning av Robin Hanson, docent vid Chalmers tekniska högskola med specialisering inom produktionslogistik och materialhantering. Han leder teknikworkshoppen där ni får insikt i den senaste forskningen kring hur flexibla automationslösningar kan vara värdefulla, även för orderplock av mindre volymer. Ni kommer även att få ta del av studier som undersökt hur självgående truckar och vagnar kan bidra till bättre flöden och en mer välfungerande internlogistik.

Forskningen har genomförts i nära samarbete med ett flertal industriföretag, exempelvis Väderstad AB, CEJN AB, Scania AB, Volvo Lastvagnar AB, dvs från olika branscher och härrör från projektet FAKTA (Flexible Automation of Kitting, Transport, and Assembly). Projektet genomfördes inom forskningsprogrammet FFI och byggde bland annat vidare på resultaten från det tidigare Produktion2030-projektet AKTA.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
När: Onsdagen den 29 november 2023 kl 09–12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 27 november 2023

Anmäl dig här: comm.ri.se/b/v?event=1990&a...

Inbjudan som PDF här: produktion2030.se/wp-conten...

Workshopledare
Robin Hanson, docent vid Chalmers, specialiserad på produktionslogistik och materialhantering.

Varmt välkomna!

---

Om Teknikworkshoppar via Produktion2030
Teknikworkshopparna arrangeras av RISE och IUC Sverige inom ramen för Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts. Innehållet är en kombination av kunskapstillförsel från projektet, dialog och gruppdiskussioner utifrån företagens egna frågeställningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forskningsprojekt utifrån företagens behov. Läs mer på Produktion2023.

Omfattning

3 timmar