Framtidskompetens i Blekinge: KICK OFF Förändringsagenter

Framtidskompetens i Blekinge: KICK OFF Förändringsagenter

Detta tillfälle är enbart för deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Detta är en utbildningsinsats för utsedda förändringsagenter i de deltagande företagen. För att ge stöd i förändringsarbetet lokalt på varje företag kommer strategiskt utvalda medarbetare på företagen, så kallade förändringsagenter, att identifieras och bilda en grupp som tillsammans kommer ha en viktig roll på era företag. Förändringsagenterna kommer tillsammans med ledningen vara nyckelpersoner i företagets förändringsarbete genom att leda det lokala förändringsarbetet på exempelvis sin avdelning på företagen.

Innehåll

Utsedda förändringsagenter träffas för första gången på en KICK OFF för att samtala tillsammans, få inspiration och för att skapa nya relationer som kan vara användbara i rollen som förändringsagent.
Ämnet för dagen är kommunikation, kultur & värdegrund.

Omfattning

4 timmar