INSTÄLLT:Horisontella principer - Hur angår det oss?

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Föreläsningen är öppen för dig som är medarbetare i något av de deltagande företagen i Framtidskompetens i Blekinge. Denna insats ingår i Block Alla.

Innehåll

OBS! FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLTD!
Techtank väljer att ställa in resterande arrangemang såsom seminarier, nätverksträffar och utbildningar under mars månad. Det kan även bli tal om att ställa in arrangemang längre fram tills läget kring coronaviruset har stabiliserat sig. Vi följer utvecklingen av detta och återkommer med mer information när nya beslut tas. Vi återkommer också med mer information om/när de arrangemang som ställs in kan genomföras vid senare datum eller i annan form.


Detta seminarie som leds av Linda Leveau kommer att ta sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna och de normer som är relevanta att kunskapshöja kring. Ett speciellt fokus kommer att vara hur normer kan gestalta sig och hur de på ett oreflekterat sätt kan skapa diskriminering.
En begreppsgenomgång med pedagogiska och lättsamma grepp av vad normer, intersektionalitet och jämställdhet är. Vidare kommer föreläsningen att belysa konsekvenser av ett oreflekterat förhållningssätt och locka till ett mer normmedvetet bemötande av såväl medarbetare som kunder.
Syftet med föreläsningen är att öka kunskaper om Horisontella Principer med ett särskilt fokus på normer.