Framtidskompetens i Blekinge: Kommunikation och utmanande samtal

Framtidskompetens i Blekinge: Kommunikation och utmanande samtal

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Föreläsningen är öppen för dig som är chef och medarbetare i något av de deltagande företagen i Framtidskompetens i Blekinge. Denna insats ingår i Block Chef.

Innehåll

Kommunikation och utmanande samtal med Carina Augustsson.

Om vi delar oss på mitten blir vi två lika delar...nja nästan...men hjärtat är så stort att det räcker till både vänster och höger sida!
Lyssnar du lika mycket som du talar? Lyssnar du för att först förstå för att sedan bli förstådd?
Kommunicerar du för att vara intressant eller för att vara intresserad?
Är du tydlig när så behövs? Går budskapet hem eller bara medarbetaren?

Detta tillfälle genomförs inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som finansieras av Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park. Läs mer på www.techtank.se/projekt/fra...

Omfattning

En timme och 30 minuter