Framtidskompetens i Blekinge: Förändringsledning

Framtidskompetens i Blekinge: Förändringsledning

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Utbildning riktar sig till dig som är utsedd Förändringsagent på några av de deltagande företagen i Framtidskompetens. Denna insats ingår i Block Förändringsagenter.

Innehåll

Förändringsledning
Utbildningslängd: 2 dagar

Praktisk utbildning som ger dig kunskap om vad som sker vid förändringar i en verksamhet. Vi går igenom kända modeller som beskriver hur vi bör hantera vår personal och vad vi då kan förvänta oss för resultat.
Vi tittar på den oro som ofta följer med förändringsarbetet, hur vi motverkar stress och i stället får de anställda att se fram emot det som komma skall. Alla människor reagerar olika baserat på vad de anser sig ha att förlora och vara tvungna att lära sig.
Ur innehållet
- Vad är en förändring
- Orsaker till förändring
- Vad är ett projekt?
- Framgångsrikt samarbete
- Typer av förändringsprojekt
- Organisationens kultur
- Förnyelseprocess
- Förändringsarbete
- Förändringsprocess

Dessa tillfällen genomförs inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som finansieras av Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park. Läs mer på www.techtank.se/projekt/fra...

Omfattning

16 timmar