Framtidskompetens i Blekinge: Organisationsutveckling

Framtidskompetens i Blekinge: Organisationsutveckling

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Föreläsningen är öppen för dig som har en chefsroll på något av de deltagande företagen i Framtidskompetens i Blekinge. Denna insats ingår i Block Chef.

Innehåll

Organisationsutveckling med Carina Augustsson.

En effektiv förändring förutsätter god insikt i vilken förmåga som behöver utvecklas. Förmågan i företaget att ta marknadsandelar börjar alltid med människorna.
Mjuka värden skapar hårda värden! Passion, Engagemang och Tillit skapas när medarbetare känner sig sedda!
Vi tittar på några framgångsrika modeller som hanterar Mål/Vision, Kompetens, Motivation, Resurs och Handlingsplaner.
Vi reflektera tillsammans i gruppen och har en dialog kring goda och dåliga erfarenheter.


Utbildningstillfället genomförs digitalt via Zoom.

Detta tillfälle genomförs inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som finansieras av Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park. Läs mer på www.techtank.se/projekt/fra...;