Framtidskompetens i Blekinge: Kompetenssuccession

Framtidskompetens i Blekinge: Kompetenssuccession

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Föreläsningen är öppen för dig som är chef/ledare och medarbetare i något av de deltagande företagen i Framtidskompetens i Blekinge. Denna insats ingår i Block Chef.

Innehåll

Kompetenssuccession - med Carina Augustsson

Att ta tillvara kritiska förmågor
Hur vi tänker och handlar långsiktigt i företaget? Ta tillvara och uppmärksamma anställdas personliga varumärken. Skapa en kultur för ständigt lärande, är inte bara chefens ansvar.

Tillfället hålls digitalt via Zoom och länk kommer någon dag innan.

Detta tillfälle genomförs inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som finansieras av Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park. Läs mer på www.techtank.se/projekt/fra...;

Omfattning

3 timmar