Omställning för medarbetare vid automation

Omställning för medarbetare vid automation

En grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Målgrupp

Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.

Innehåll

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.

Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Kursinnehåll
- Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning
- Min roll i organisationen – workshop kring kompetens, organisationsförändring samt säkerhet och riskhantering
- Grundläggande robotik – systemkunskap, maskinsäkerhet, applikationer, programmering och simulering
- Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen.

Plats: Online.
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.
Arrangör: IUC Sverige
Tid: 8:30-16 båda dagarna
Datum:
Tisdag/onsdag den 20-21 april
Tisdag/onsdag den 28-29 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
Tisdag/onsdag den 18-19 maj
Tisdag/onsdag den 15-16 juni

Till mer information om och anmälan till utbildningen: storage.googleapis.com/iuc-...

Omfattning

7 timmar och 30 minuter