Få grepp om ditt företags ekonomi

Få grepp om ditt företags ekonomi

Målet är att du som deltagare självständigt och på ett effektivt sätt ska kunna få ett grepp om ditt egna företags ekonomi, utmaningar och själv förstå vad som kommer att krävas för att klara en kris. Eller hur en framtida investering kan komma att påverka ekonomin i företaget.

Målgrupp

Du som är företagare i Blekingemöjlighet att digitalt lära dig mer om ditt företags ekonomi på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Du får också coachning av Almi med att simulera olika framtida scenarios.

Innehåll

Vid tre korta workshops kan du sitta var du vill och ta del av seminariet.
Du får hemuppgifter där du som deltagare arbetar med din ekonomi och ditt företags egna åtgärdsplaner mellan utbildningstillfällena. Du får också coachning att tillsammans med Almi simulera hur den pågående situationen påverkar ditt företags ekonomi.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
3/2 2022 kl 13.00–16.30 Introduktion och The Visual Language of Finance
4/2 2022 kl 08.30-10.30 Hur påverkar krisen företagetsekonomi?
Under perioden 5/2-13/2 genomförs individuellt möte med Almi rådgivare kring simulering av framtida scenarios.
14/2 2022 kl 08.30-10.30 Uppföljning

Länk till BonanzasförberedandeE-learningerhålls (genomförs inför första utbildningstillfället)
Arrangör är ALMI och anmälan sker direkt till dem SENAST den 21 januari 2022 på www.delegia.com/app/attende...

Föredragshållare och kursledare: Peter Söderholm, Bonanza Education AB

Evenemanget är del av projektet CoDev tillsammans med aktörerna Almi, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park, Techtank, NetPort Science Park och Region Blekinge, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Omfattning

8 timmar