Utvecklas och väx med rätt kompetens!

Målgrupp

Företag och intresserade av kompetensförsörjningsarbete.

Teknikcollege Sydost genomför i samarbete med Techtank ett informationstillfälle i verktyget Mind the Gap.

Innehåll

Vad är Mind the Gap?
Mind the Gap syftar till att ge företagen metoder och verktyg för att träffa rätt vid kompetensutveckling av befintlig personal eller rekrytering av ny. Vilken kompetens behövs i framtiden för att nå uppsatta mål på lång sikt? Mind the Gap hjälper till att hitta svaren.

Anmäl dig via länken: ui.ungpd.com/Events/18891de...