Bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö

Syfte: Få kännedom om arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna är en nödvändighet för att kunna förstå det ansvar för arbetsmiljön man har som arbetsgivare och sitt uppdrag som skyddsombud. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i praktisk tillämpning av föreskrifterna. Utbildningen avser också ge ny kunskap med vetenskaplig förankring inom de olika områdena.

Målgrupp

Mål: Ge chefer med ansvar för arbetsmiljöuppgifter och skyddsombud, den kunskap om arbetsmiljö de behöver för att kunna utföra sina uppdrag. Vår absoluta övertygelse är att bäst resultat uppnås när chefer och skyddsombud går samma utbildning för att få samma utgångspunkt och förutsättningar för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Dag 1
0800
Arbetsmiljöarbetets styrning – de grundläggande strukturerna i arbetsmiljöarbete.SAM
(Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, AFS 2001:1, 2009:2)
1200-1300 Lunch
1300 -1600 Drog och alkoholfrågor i arbetslivet
Rehabilitering
Föreskrifterna kring Första hjälpen samt Krisstöd (AFS 1994:1, 1999:7)
Dag 2
0800 Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
1200-1300 Lunch
1300-1600 Belastningsergonomi Hälsoutveckling (AFS 2012:2)
Dag 3
0800 Arbetsplatsens utformning
Fysisk arbetsmiljö
1200-1300 Lunch
1300 Riskbedömning Grupparbeten/diskussioner (AFS 2001:1)
1545-1600 Sammanfattning och utvärdering

Omfattning

24 timmar