BAS P/U Byggarbetsmiljösamordning

Utbildningens syfte är att ge praktiska kunskaper att kunna agera som BAS-P/BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen.

Målgrupp

Kännedom om bygg- och anläggningsarbete samt grundläggande arbetsmiljökännedom.

Innehåll

Utbildningens syfte är att ge praktiska kunskaper att kunna agera som BAS-P/BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen.
Under utbildningen får du en gedigen verktygslåda att ta hem innehållande bl.a. underlag för arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning.
Kursen innehåller arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P/BAS-U ansvarar för.

•Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
•BAS P/U -ansvar och arbetsuppgifter
•Gällande föreskrifter
•Byggherreansvar
•Planering
•Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
•Riskanalyser
•Skyddsorganisation, skyddsronder
•Projektering
•Samordning
•Uppföljning
•Kunskapsprov

Omfattning

8 timmar