Ergonomi i Produktion

Ergonomi för tekniker och beredare

Målgrupp

Beredare, tekniker, elevingenjörer, skyddsombud

Innehåll

utformning arbetsplatser, belastningsergonomiska målnivåer
och bedömningsmodeller. Utbildningens innehåll baseras på
AFS 2012:12 Belastningsergonomi, praktiska exempel från
industriell verksamhet Uppdragets utförande
- Introduktion, lagstiftning, rolldelning
- Samband mellan belastning och besvär, funktionell anatomi, fysiologi
- Lagstiftning, föreskriften Belastningsergonomi
- Handergonomi inkl vibrationer/handhållna verktyg
- Synergonomi inkl belysning
- Arbetsplatsens utformning
- Riskbedömning, teoretisk och praktisk genomgång av tillgängliga riskbedömningsverktyg
- Ergonomi ur ett helhetsperspektiv, Produkt, process, arbetsplats, medarbetare, arbetsorganisation (ergonomi- ekonomi- kvalitet)

Omfattning

16 timmar