SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud m.fl. som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Innehåll

- Vad säger Arbetsmiljölagen?
- Vad säger Arbetsmiljöföreskriften?
- Vad innebär dessa i det vardagliga arbetet?
- Vad kan man arbeta med för metodik?
- Hur arbetar man med det till vardags?
- Hur ser det ut på min arbetsplats?
- Praktiskt arbete

Omfattning

8 timmar