Excel grund

Excel grund

Tillfället är fullbokat! Är du intresserad av ett nytt tillfälle med Excel Grund? Mejla till: therese.olsson@techtank.se

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande genomgång av Excel för att kunna jobba självständigt och effektivt med programmet.

Innehåll

• Grunderna för hur Excel fungerar samt tips för att underlätta arbetet
• Hur man gör formler, dvs beräkningar i Excel
• Skillnaden mellan relativa och absoluta referenser då man skapar formler
• Formatering, att ändra kalkylens utseende
• Villkorsstyrd formatering
• Att använda kalkylbladsfunktioner, dvs färdiga formler i Excel
• Skapa och redigera Excel-diagram
• Att arbeta med flera kalkylblad; lägga till/ta bort blad, flytta blad, döpa blad samt skriva på flera blad samtidigt
• Låsa fönstret så att rubrikerna i en tabell alltid syns
• Klistra in special
• Skydda celler för att undvika att formler och information raderas
• Inställningar för utskrifter
• Grunderna för att använda Excel som en databas (register) samt sortering och filtrering av en databas
• Lägga till knappar på verktygsfälten och anpassa Excel
• Praktiska tips och tricks i Excel
• Kursdeltagarnas frågor

Kursintyg levereras efter genomförd utbildning.

Kursen genomförs under två heldagar. Du kommer att få arbeta med olika övningsdokument för att lära Dig de olika delarna i Excel. Vi kommer att varva gemensamma övningar med övningsuppgifter som du ska försöka lösa på egen hand.

Du förväntas ta med dig en egen laptop/dator till utbildningen.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Omfattning

16 timmar