Excel påbyggnad

Excel påbyggnad

Målet med kursen är att dina kunskaper i Excel ska fördjupas. Vi går igenom länkar, granskning av formler, databashantering, länkar, pivottabeller, makron och mallar. Övningarna i kursen är utformade kring vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som använder Excel och vill kunna arbeta smartare och mer effektivt med fler av programmets funktioner.

Du förväntas ha förkunskaper motsvarande Excel Grund för att tillgodogöra dig denna utbildning.

Innehåll

utbildningen kommer att gå igenom följande moment:
- Referenser, felkontroll och spårning
- Anpassade format och villkorsstyrd formatering
- Länkar och konsolidering
- Pivottabeller
- Fler funktioner
- Analysverktyg
- Data och mallar
- Introduktion till makron

Du förväntas ta med dig en egen laptop/dator till utbildningen med programmet Excel installerat, helst senaste version.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

GÖR SJÄLVSKATTNINGSTEST NEDAN:

forms.office.com/Pages/Resp...

Omfattning

16 timmar