GDPR

GDPR

Under kursen går vi igenom grundläggande begrepp inom dataskydd och vilka principer som gäller vid personuppgiftsbehandling. Vi tittar närmare på de viktigaste artiklarna i dataskyddsförordningen och ger en detaljerad genomgång av skillnaderna mot den gällande personuppgiftslagen. Vi fokuserar på vilka förändrade förutsättningar som gäller för personuppgiftsbehandling i kommuner framöver, och diskuterar särskilt de tekniska och organisatoriska förändringar som måste planeras omgående. Vi tar även upp en rad praktiska exempel, fallstudier och vägledande rättsavgöranden.

Innehåll

Några av de frågor som vi behandlar under kursen är:
• Vilka är konsekvenserna av en förordning istället för ett direktiv?
• Vad innebär det att missbruksregeln försvinner?
• Vilka är de nya formkraven på samtycke?
• Hur informerar jag registrerade om min personuppgiftsbehandling?
• Vad innebär "rätten att bli glömd" och "dataportabilitet"?
• När behöver jag upprätta ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal?
• Hur fördelas ansvar mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet?
• Vad innebär principerna Privacy by Design och Privacy by Default?
• När måste jag anmäla en personuppgiftsincident?
• När behövs en konsekvensbedömning?
• När är det obligatoriskt att ha ett dataskyddsombud?
• Vad gäller vid överföring av personuppgifter till tredjeland?
Efter genomförd presentationen kommer deltagarna att ha grundläggande kunskaper om
personuppgiftsbehandling, informationssäkerhet och den nya dataskyddsförordningen.
Kursmaterial
I kursen ingår omfattande kursmaterial bestående av presentationsunderlag, gällande regelverk,
praxis och referenslitteratur.

Omfattning

6 timmar