påbyggnad

påbyggnad

Grundkurs i MS Project.

Innehåll

•Introduktion till Project
•Hantera projekt
•Aktiviteter ex redigera i Gantt-schemat, milstolpar mm
•Hantera aktiviteter
•Resurser ex skapa arbetsresurser, använda kostnadstabeller mm
•Tilldela resurser
•Följa upp projekt
•Vyer och rapporter
•Praktiska övningar

Omfattning

16 timmar