Excel fördjupning

Excel fördjupning

Kursen ger Dig fördjupade kunskaper i Excel, samt tips och råd på hur Du kan arbeta ännu effektivare i programmet.

Målgrupp

Personer som arbetat med Excel ett tag och/eller har gått kursen Excel Grund.

Innehåll

· Arbeta effektivare med Excel
· Formler och cellreferenser
· Länkar till andra blad och andra arbetsböcker
· Formatering, anpassade talformat
· Villkorsstyrd formatering
· Funktioner, kapslade funktioner
· Diagram
· Datatabeller
· Pivottabeller och pivotdiagram

Kursinnehållet kan anpassas efter deltagarnas behov och önskemål

Kursen genomförs under två heldagar. Under kursen kommer vi att arbeta med en mängd olika övningsfiler. Vi kommer att varva gemensamma övningar med självständiga uppgifter.

Omfattning

16 timmar