Monitor användargrupp södra Sverige

Monitor användargrupp södra Sverige

Techtanks partner IUC Syd startar nu upp en användargrupp för Monitor ERP/affärssystem i södra Sverige.

Innehåll

Tanken med denna användargrupp är att den träffas fyra gånger per år och fokuserar på de frågeställningar och behov som man gemensamt lyfter fram.

Monitor bidrar med resurser och expertis som hjälper er få ut mer av ert ffärssystem.

Ett antal företag som kommit långt med Monitor kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Träffarna kommer företrädesvis att vara företagsförlagda vilket ger ett intressant studiebesök på köpet.

För att vi ska kunna göra den här gruppen så bra som möjligt är vi tacksamma om ni i samband med att ni lämnar er intresseanmälan här
: form.jotformeu.com/90744193... också klickar för i den inkluderade enkäten, vad i Monitor som är mest relevant för er. Det hjälper oss att planera träffarna mer tematiskt och områdesmässigt och gör att vi kan se till att rätt kompetens är på plats.

Monitorgruppen startar den 10/10 kl 13.00 på MINC i Malmö.
Adressen dit är Anckargripsgatan 3

Självkostnadspriset för dessa fyra tillfällen är 10 000 kr ex. moms per företag, och då kan två till tre personer delta från företaget. Fika och dokumentation ingår.

IUC Syd som står bakom detta är en icke vinstdrivande organisation som finns till för att stötta och stärka små och medelstora industriföretag.