Leda utan att vara chef/lagledarutbildning

Leda utan att vara chef/lagledarutbildning

Målgrupp

För dig som leder andra på jobbet utan att vara formell chef. Du kanske leder projekt, är processledare, har hand om arbetsgrupper, är koordinator, samordnare eller går in som ställföreträdande chef.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande olika moment:
- Ledarrollen, ansvar och befogenheter och livshjulet
- Beteendeprofil - Vi utgår från DISA (Dominant, Inspirerande, Stabil och Analytisk) och diskuterar olika beteenden och beslutsstilar samt vilka eventuella konsekvenser detta skulle kunna få för oss själva, vår omgivning och ledarskapet.
- Drivkrafter och Motivation
- Situationsanpassat Ledarskap
- Grupputveckling - varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är samma?
- Kommunikation & Lärstilar
- Feedback
- Konflikthantering

Kursen genomförs under två dagar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Omfattning

16 timmar