Leda utan att vara chef/lagledarutbildning

Leda utan att vara chef/lagledarutbildning

Målgrupp

För dig som leder andra på jobbet utan att vara formell chef. Du kanske leder projekt, är processledare, har hand om arbetsgrupper, är koordinator, samordnare eller går in som ställföreträdande chef.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande olika moment:
- Ledarrollen, ansvar och befogenheter och livshjulet
- Beteendeprofil - Vi utgår från DISA (Dominant, Inspirerande, Stabil och Analytisk) och diskuterar olika beteenden och beslutsstilar samt vilka eventuella konsekvenser detta skulle kunna få för oss själva, vår omgivning och ledarskapet.
- Drivkrafter och Motivation
- Situationsanpassat Ledarskap
- Grupputveckling - varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är samma?
- Kommunikation & Lärstilar
- Feedback
- Konflikthantering

Kursen genomförs under två dagar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

När du gör en anmälan får du alltid en bekräftelse via mail på att din anmälan har mottagits. Om du inte fått någon bekräftelse, kontrollera så att den inte hamnat bland skräppost i din mail. Hittar du den inte i skräpposten kan det bero på att du angivit felaktig mailadress. Kontakta oss i så fall på info@techtank.se, då det är viktigt att mailadressen är korrekt eftersom vi kommunicerar via den inför ditt deltagande.

Omfattning

16 timmar