Ny som chef

Ny som chef

Vi erbjuder en praktisk utbildning i att leda sig själv och andra. Allt ledarskap börjar med att förstå och kunna leda sig själv på ett bra sätt, därefter har man förutsättningar att på ett bättre sätt leda andra. Utbildningens mål är att du ska lära känna dig själv och med trygghet lära dig leda en grupp människor i olika sammanhang.

Målgrupp

För dig som är ny eller blivande i chefsrollen, utbildningen passar för nya chefer, ledare och mellanchefer.

Innehåll

- Rollen som ledare
- Olika personlighetstyper (beteendeprofiler)
- Förstå sig själv
- Förstå andra
- Målformulering
- Drivkrafter och motivation
- KASAM - Känsla av sammanhang
- Lärstilar
- Feedback och kritik
- Grupputveckling
- Konflikthantering
- Självkänsla & stresshantering

Utbildningen är uppbyggd på att du ska lära dig förstå och tolka signaler rätt för att bli en bra ledare och chef.

Upplägg
Under utbildningen kommer du att hitta din egen ”plattform”, detta gör att du per automatik ser människor i din omgivning ur ett lite annorlunda perspektiv. I utbildningen ingår teori, praktik samt övningsmaterial.

Notera att utbildningen sker över 2+1 dag, med läxa mellan dag 2 och dag 3.

Omfattning

24 timmar