Projektledning påbyggnad inriktning ledarskap

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet. Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan, hur du skall utveckla dig inom projektledarskapet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har gått en grundläggande projektledarutbildning och vill vidareutveckla dina kompetenser inom området.

Innehåll

 Kommunikation utan missförstånd
 Konflikthantering
 Stresshantering i projektgrupp, positiv/negativ stress
 Skillnad mellan grupp och team. Meredith Belbin teamteori – ”Nobody is perfect – but a team can be”
 Verktyg för självinsikt och feedback, ”Johari fönster”.
 Modeller inom gruppdynamik
 Verktyg för att motivera dina medarbetare
 Situationsanpassat ledarskap inom projekt

Omfattning

16 timmar