Projektmetodik med inriktning på affärsprojekt

Projektmetodik med inriktning på affärsprojekt�

Projekt som arbetsmetod är designad för att skapa resultat under kontrollerade former. Många gångar passar projekt som arbetsform alldeles utmärkt när vi vill utveckla nya produkter och tjänster för en marknad, en specifik kund eller när olika affärspartners vill utveckla och leverera något tillsammans. Denna utbildning tar sin utgångspunkt från projektmetodik men applicerar frågeställningar i en affärsrelaterad kontext.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som styr, driver eller deltar i affärsrelaterade projekt.

Innehåll

I utbildningen varvar vi genomgångar av verktyg och tillvägagångssätt med praktiska övningar.

Exempel på innehåll:

• Projekt vs Affärer
• Projektmetodik kopplat ur ett affärsperspektiv
• Att skapa en gemensam målbild - Grunden för att lyckas tillsammans
• Planeringfasen- Kravspecifikation och projektplan kopplat till affärer
• Projekt ”set-up”: Roller och ansvar
• Förändringshantering
• Styrning och uppföljning
• Del och slutleveranser - Garantier
• Hantering av avvikelser och förseningar

Omfattning

16 timmar