Framtidskompetens i Blekinge: Incitament & belöningar

Framtidskompetens i Blekinge: Incitament & belöningar

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Föreläsningen är öppen för dig som har en chefsroll på något av de deltagande företagen i Framtidskompetens i Blekinge. Denna insats ingår i Block Chef.

Innehåll

Incitament, belöningar och motivation med Per Arvidsson.

Vid detta lärtillfälle kommer vi att diskutera hur man kan utveckla och implementera incitament- och belöningssystem i företag och organisationer. Som inspiration kommer vi att ta del av ett antal exempel på framgångsrika system hämtade från verkligheten. Vi kommer att definiera och utveckla vilka beståndsdelar och strukturer ett fungerande incitament – och belöningssystem består av. Det är viktigt att poängtera att dessa system kan resultera i en mängd olika typer av belöningar – pengar, utbildning, karriärmöjligheter etc. – varje företag har sin särart och kräver därför sina egna lösningar när det gäller dessa system. Vi kommer också att beröra såväl individuella som kollektiva incitaments- och belöningssystem.

Som förberedelse till detta lärtillfälle skulle jag vilja be var och en av er deltagare att fundera på om ni under er yrkeskarriär stött på några belöningssystem – och i så fall vilken av dessa som haft störst effekt och gjort bäst nytta. Var bedd att under några minuter presentera denna för övriga deltagare!

Detta tillfälle genomförs inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som finansieras av Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park. Läs mer på www.techtank.se/projekt/fra...