Strategiskt leda ett industriföretag

Strategiskt leda ett industriföretag

Målgrupp

VD/Platschef samt övriga i ledningsgruppen på SME industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Innehåll

Behöver Du och din ledningsgrupp utveckla ert strategiarbete?

I tider som dessa torde behovet av den långsiktiga – strategiska – planeringen vara viktigare än någonsin. Osäkerheten kring vilka konsekvenser exempelvis klimatfrågan och pågående pandemi får för våra företag får dock inte tas som intäkt för att inte våga/orka tänka på längre sikt.

Att arbeta systematiskt med strategifrågor är oftast inte helt enkelt. Frågornas komplexitet och långsiktiga karaktär kräver en tydlig process där inflyttande och kommunikation är avgörande ingredienser för att lyckas fastställa strategival - som ska vara både realistiska och hållbara.

Techtank erbjuder härmed sina medlemsföretag en halvdags introduktion i hur en strategiprocess kan säkerställa vägval, engagemang och ansvarstagande. Denna halvdag vänder sig till företagets ledningsgrupp (4-5 personer) och ska ses som hjälp till självhjälp att designa och genomföra en strategiprocess för det egna företaget. Under denna halvdag kommer de deltagande företagen att samsas med 2-3 andra företags ledningsgrupper för att säkerställa olika perspektiv och erfarenhetsutbyte!

Strategiprocessen som presenteras tar sig igenom de centrala fundamenten i strategiarbetet – Omvärldsanalys/Vision/Mål/Strategiformulering/Kritiska framgångsfaktorer/Uppföljning. Efter genomförd halvdag har deltagande företag fått ett verktyg som kan appliceras på det egna företaget. För att stödja det egna företagets arbete med dessa frågor kan Techtank vid behov också erbjuda individuell (företagsspecifik) coaching.

Ansvarig för genomförandet av ovan beskrivna halvdag (och eventuell coaching) är Per Arvidson, verksam lärare vid Ekonomicentrum, Lunds Universitet samt konsult i frågor som berör verksamhets- och ekonomistyrning.

Ovanstående beskrivna halvdagar erbjuds vid två tillfällen – den 9 februari samt 9 mars. Välkomna att anmäla dig och din ledningsgrupp till denna aktivitet det datum som passar er bäst – antalet platser är begränsat.

----------------------------------

Detta tillfälle arrangeras av Techtank inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0, som medfinansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms kommun.

Omfattning

3 timmar